Adatkezelési nyilatkozat

1. Az adatkezelő neve: HARTMANN-RICO Hungária Kft.

2. Az adatkezelő címe: 2051 Biatorbágy, Budapark
    Paul Hartmann u. 8.

3. Adatkezelési nyilvántartási azonosítója: NAIH-131619/2017.

4. Elérhetőség: 06-23-530919

5. Az adatkezelés megnevezése: az adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében.

6. Az adatkezelés jogalapja: a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

7. A kezelt adatok köre:

A felhasználó által kötelezően megadott adatok családnév, utónév, email cím, intézmény, szakterület, pecsétszám (vagy regisztrációs szám), azonosító, jelszó.

A www.sebkezeles.hu megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza.

8. Az adatkezelés célja:

A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása (dokumentumok letöltési lehetősége, hozzászólás a fórumhoz).

B. A felhasználó önkéntes döntése alapján a névjegyben megadott adatok estében belső internetes közösség alkotása, a felhasználók azonosítása.

C. A www.sebkezeles.hu használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása, felhasználása kizárólag technikai célokra (szerverek biztonságos működésének elemzésére, utólagos ellenőrzésre) történik a HARTMANN-RICO Hungária Kft. által. Az így nyert adatsorokat személyes azonosításra alkalmas, más forrásból származó információkkal nem kapcsoljuk össze.

D. Az anonim látogatóazonosító, mint jelsorozat - tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg - önmagában semmilyen módon nem képes a felhasználót azonosítani, csak a felhasználó gépének felismerésére alkalmas. A HARTMANN-RICO Hungária Kft. az ilyen, a fent említett, személyes adatot már nem tartalmazó anonim azonosítókat (cookie) - a többi szolgáltatóhoz hasonlóan - abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az ügyfelek információhasználati szokásairól és így, javíthassa szolgáltatásaik színvonalát, valamint ügyfeleiknek a honlap látogatása során testreszabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra, azonban a HARTMANN-RICO Hungária Kft., valamint szerződés alapján harmadik fél portfoliójába tartozó honlapokon történő látogatás során keletkező, személyes adatot nem tartalmazó anonim azonosítók összekapcsolásra kerülnek a szolgáltatás színvonalának javítása érdekében. Amennyiben nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön az Ön számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését az Ön gépére (böngészőtől függően általában az eszközök menüben a beaállítások/internetbeállítások pontban). Ebben az esetben a legtöbb szolgáltatásunkat ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldásokat kínáló oldalainkon) nem tudjuk a legteljesebb mértékben kiszolgálni Önt.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

9. Az adatkezelés időtartama:

A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó tagja a közösségnek. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor adatait a felhasználási feltételekben biztosított módon az adatkezelő azonnal törölheti.

B. A www.sebkezeles.hu használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében a látogatástól számított legalább 1 évig tárolja a rendszer az adatokat.

10. A személyes adatok törlése: A felhasználó a beállítások menüben jelszava megadásával törölheti regisztrációját, illetve valamennyi adatát. A törléskor a postafiók teljes tartalma elvész.

11. Adatfeldolgozó megnevezése: HARTMANN-RICO Hungária Kft., 2051 Biatorbágy, Budapark, Paul Hartmann u. 8.

12. Adatfeldolgozás megnevezése: A 7-es pontban szereplő adatokat tartalmazó rendszer (hardver és szoftver) üzemeltetését a HARTMANN-RICO Hungária Kft., 2051 Biatorbágy, Budapark, Paul Hartmann u. 8. végzi.

13. Adatfeldolgozó címe: HARTMANN-RICO Hungária Kft. 2051 Biatorbágy, Budapark, Paul Hartmann u. 8.

14. Adatbiztonsági intézkedések: A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén a HARTMANN-RICO Hungária Kft. által bérelt külső szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szervereken tároljuk.

15. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége: A www.sebkezeles.hu fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

16. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban: Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@hu.hartmann.info címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

17. Jogérvényesítési lehetőségek: A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is (Dr. Jóri András adatvédelmi biztos, 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát az info@hu.hartmann.info e-mail címen.